Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1469
Title: Особливості енергоспоживання в рослинництві
Other Titles: Бізнес Інформ
Authors: Калініченко, Олександр Володимирович
Keywords: енергія
поновлювана енергія
непоновлювана енергія
енергетична ефективність
енергомісткість
Issue Date: 2017
Citation: Калініченко О. В. Особливості енергоспоживання в рослинництві // Бізнес Інформ. – 2017. – №6. – C. 123–129.
Series/Report no.: ;6
Abstract: У статті визначено особливості енергоспоживання при виробництві продукції рослинництва. Розглянуто процес виробництва в аспекті перетворення енергії в розрізі джерел, що відновлюються та не відновлюються. Проаналізовано базові передумови досягнення енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва. Запропоновано класифікацію особливостей енергоспоживання в рослинництві, що детермінують рівень використання засобів та предметів праці й кінцеву ефективність виробництва. Здійснено детальне дослідження вказаних особливостей у розрізі груп чинників (відносно біокліматичних умов, технологічного рівня розвитку виробництва, ступеня технічного забезпечення, організаційно-економічних змінних розвитку виробництва). Визначено відповідні причини нерівномірності темпів зростання енергоспоживання в галузі рослинництва та обсягів виробництва продукції.
Description: В статье определены особенности энергопотребления при производстве продукции растениеводства. Рассмотрен процесс производства в аспекте преобразования энергии в разрезе возобновляемых и невозобновляемых источников. Проанализированы базовые предпосылки достижения энергетической эффективности производства продукции растениеводства. Предложена классификация особенностей энергопотребления в растениеводстве, которые детерминируют уровень использования средств и предметов труда и конечную эффективность производства. Детально исследованы указанные особенности в разрезе групп факторов (относительно биоклиматических условий, технологического уровня развития производства, степени технического обеспечения, организационно-экономических переменных развития производства). Определены соответствующие причины неравномерности темпов роста энергопотребления в отрасли растениеводства и объемов производства продукции.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1469
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калініченко_стаття.pdf408.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.