Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1436
Title: Специфіка поєднання принципів та методів навчання під час вивчення макро- і мікроекономіки
Authors: Песцова-Світалка, Оксана Станіславівна
Keywords: принципи навчання, форми організації навчального процесу, активізація навчально-пізнавальної діяльності
Issue Date: 2011
Publisher: Каб. Мін. Нац. університет біоресурсів і природокористування України
Abstract: Розглянуто принципи і методи навчання, якими мають керуватися викладачі для ефективної організації процесу навчання. Обґрунтовано специфіку поєднання принципів і методів навчання під час вивчення макро- і мікроекономіки
Description: Песцова-Світалка О. С. Специфіка поєднання принципів та методів навчання під час вивчення макро- і мікроекономіки / О.С. Песцова-Світалка. Стратегія наукової та інноваційної діяльності:пріоритети та шляхи забезпечення:колективна монографія за матеріалами між нар. наук.-практ. конф., 26 – 27 травня 2011р. / Каб. Мін. Нац.. університет біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2011. – 298 с. (С. 253- 261)
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1436
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Песцова-Світалка О.С..pdf175.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.