Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12422
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Authors: Вінюков, О. О.
Чугрій, Г. А.
Поплевко, В. І.
Шульц, П.
Скнипа, Н. Л.
Польовий, А. М.
Микитюк, О. Ю.
Божко, Л. Ю.
Барсукова, О. А.
Ляшенко, В. В.
Сахно, Т. В.
Тригуб, О. В.
Семенов, А. О.
Мосійчук, І. І.
Безноско, І. В.
Горган, Т. М.
Гаврилюк, Л. В.
Мінералова, В. О.
Гангур, В. В.
Космінський, О. О.
Лень, О. І.
Тоцький, В. М.
Костенко, М. П.
Філоненко, С. В.
Тищенко, М. В.
Райда, В. В.
Рожко, І. І.
Кулик, М. І.
Юрченко, С. О.
Шакалій, С. М.
Баган, А. В.
Маренич, М. М.
Дяжук, Р. У.
Білявський, Ю. В.
Білявська, Л. Г.
Сокирко, М. П.
Ласло, О. О.
Шовкова, О. В.
Міленко, О. Г.
Соломон, Ю. В.
Вегеренко, В. С.
Поспєлова, Г. Д.
Коваленко, Н. П.
Нечипоренко, Н. І.
Шерстюк, О. Л.
Морозов, О. М.
Чайка, Т. О.
Бараболя, О. В.
Самородов, В. М.
Поспєлов, С. В.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Цьова, Ю. А.
Німець, К. П.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Тараненко, А. О.
Галицька, М. А.
Німець, О. М.
Шевчук, С. М.
Пуденко, О. Р.
Повод, М. Г.
Андрєєва, Д. М.
Лихач, А. В.
Дещенко, О. С.
Лихач, В. Я.
Рєзніченко, В. І.
Бондарська, О. М.
Усенко, С. О.
Сябро, А. С.
Халак, В. І.
Гутий, Б. В.
Ільченко, М. О.
Шостя, А. М.
Усенко, С. О.
Петулько, П. В.
Мироненко, О. І.
Усачова, В. Є.
Євстаф’єва, В. О.
Горб, К. О.
Мельничук, В. В.
Нікіфорова, О. В.
Петренко, М. О.
Кулинич, С. М.
Крамаренко, В. В.
Зезекало, М. А.
Омельченко, Г. О.
Авраменко, Н. О.
Локес-Крупка, Т. П.
Цвіліховський, М. І.
Бурда, Т. Л.
Омельяненко, О. Є.
Зажарський, В. В.
Аліфонова, К. В.
Киричко, Б. П.
Звенігородська, Т. В.
Тішкіна, Н. М.
Сапронова, В. О.
Римський, В. В.
Костенко, О. М.
Шпилька, М. М.
Лапенко, Т. Г.
Дудник, В. В.
Дрожчана, О. У.
Клименко, А. В.
Шпилька, А. М.
Антонець, А. В.
Флегантов, Л. О.
Арендаренко, В. М.
Іванов, О. М.
Япринець, Т. С.
Скрипник, В. О.
Пономаренко, Б. Г.
Шейченко, В. О.
Вольський, В. А.
Коцюбанський, Р. В.
Скоряк, Ю. Б.
Прілєпо, Н. В.
Keywords: Вплив мікробіологічних препаратів на фізіологічні процеси формування зернової продуктивності пшениці озимої
Оцінка просторової мінливості показників родючості чорноземних ґрунтів геостатистичними методами
Фізіологічна реакція рослин сортів гречки посівної Fagopyrum esculentum Moench за умови різних режимів гідропраймінгу на ранніх етапах онтогенезу
Вплив біологічних препаратів на чисельність мікроміцетів ризосферного ґрунту рослин ячменю ярого
Вплив удобрення на продуктивність соняшнику та якість насіння
Формування фотосинтетичних параметрів посівів та біологічної врожайності сортів проса залежно від способів сівби та попередників
Ефективність позакореневого внесення регуляторів росту на посівах буряків цукрових
Оцінка сортів проса прутоподібного за врожайністю біомаси
Вплив строків сівби на урожайність сортів арахісу (Arachis hypogaea L.)
Економічна ефективність вирощування органічної пшениці в умовах недостатнього зволоження Степу України
Сортозміна в досліді «Беззмінне вирощування жита озимого»
Показники ефективності застосування регуляторів росту рослин у технології вирощування соняшнику за умов глобальних кліматичних змін
Продуктивність сортів сої ранньостиглої групи в умовах Лівобережного Лісостепу України
Вплив агротехнічних факторів на урожайність сої
Вплив передпосівної обробки на посівні якості та фітосанітарний стан насіння нуту
Вплив пошкодження зерна пшениці озимої клопом шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.) на її врожайність та якість зерна
Професор Анастасій Зайкевич (1842–1931): Полтавський портрет на тлі часу
Екотоксикологічна оцінка впливу звалищ твердих побутових відходів на прилеглі агроценози
Агроекологічні особливості дії природних розсолів та мінералів на ґрунтові мікроорганізми
Можливості використання технологій ГІС та ДЗЗ при екологічному моніторингу Макухівського сміттєзвалища в Полтавській області
Передвоєнний стан вітчизняного свинарства
Механізми впливу міді на відтворну здатність самців
Ефективність використання деяких полікомпонентних математичних моделей селекційних індексів для оцінки молодняку свиней за відгодівельними і м’ясними якостями
Вплив комплексної кормової добавки на обмін заліза в організмі поросят на дорощуванні
Локалізація бліх роду Ctenocephalides на тілі собак під час застосування лікувальних заходів
Ефективність проведення ортопедичної розчистки копит у коней
Зміни клінічного та гематологічного статусів у чілійських білок Дегу за наявності цукрового діабету
Вплив агоністів α2 – адренорецепторів на організм лабораторних мишей за умови тривалого використання
Особливості інфікування жуків мікобактеріями та їх вплив на життєздатність збудника
Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій гепатобіліарної системи у дрібних тварин
Клінічні випадки гіпертрофічної кардіоміопатії у котів
Дослідження ефективності гнучкого захисту об’єктів від механічних пошкоджень
Експериментальна перевірка адекватності аналітичної моделі гравітаційного руху зерна у гвинтовому каналі з двома змінними кутами нахилу
Можливість використання наявних способів для сушіння жареного м’яса
Аналіз роботи ножів котка-подрібнювача за умови його кочення по ґрунту
Issue Date: 24-Jun-2022
Description: Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р). Виходить чотири рази на рік.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12422
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_2_2022.pdf11.05 MBAdobe PDFView/Open
зміст.pdf419.09 kBAdobe PDFView/Open
1.pdf805.66 kBAdobe PDFView/Open
2.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
3.pdf737.28 kBAdobe PDFView/Open
4.pdf796.67 kBAdobe PDFView/Open
5.pdf634.31 kBAdobe PDFView/Open
6.pdf639.88 kBAdobe PDFView/Open
7.pdf623.45 kBAdobe PDFView/Open
8.pdf704.21 kBAdobe PDFView/Open
9.pdf633.27 kBAdobe PDFView/Open
10.pdf632.41 kBAdobe PDFView/Open
11.pdf664.52 kBAdobe PDFView/Open
12.pdf588.16 kBAdobe PDFView/Open
13.pdf595.27 kBAdobe PDFView/Open
14.pdf623.75 kBAdobe PDFView/Open
15.pdf602.98 kBAdobe PDFView/Open
16.pdf676.7 kBAdobe PDFView/Open
17.pdf708.89 kBAdobe PDFView/Open
18.pdf788.97 kBAdobe PDFView/Open
19.pdf636.73 kBAdobe PDFView/Open
20.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
21.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
22.pdf907.17 kBAdobe PDFView/Open
23.pdf594.04 kBAdobe PDFView/Open
24.pdf573.96 kBAdobe PDFView/Open
25.pdf656.62 kBAdobe PDFView/Open
26.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
27.pdf582.27 kBAdobe PDFView/Open
28.pdf681.69 kBAdobe PDFView/Open
29.pdf589.54 kBAdobe PDFView/Open
30.pdf751.61 kBAdobe PDFView/Open
31.pdf739.19 kBAdobe PDFView/Open
32.pdf952.2 kBAdobe PDFView/Open
33.pdf981.03 kBAdobe PDFView/Open
34.pdf574.84 kBAdobe PDFView/Open
35.pdf890.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.