Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1209
Title: Особливості обліку витрат на інтернет у діяльності підприємства
Authors: Канцедал, Наталія Анатоліївна
Нікіфорова, Анастасія Михайлівна
Руденко, Віра Іванівна
Keywords: облік
витрати
загальновиробничі витрати
адміністративні витрати
витрати на збут
розподіл витрат
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Abstract: Встановлено, що відсутність законодавчо закріпленої методики розподілу вартості послуг за доступ та користування мережею Інтернет спричиняє неправильне їх визнання у складі витрат та відповідно неправильне відображення в системі обліку суб’єктів господарювання. Уточнено методичну складову ідентифікації та процедурні аспекти розподілу таких витрат з відповідним віднесенням на рахунки бухгалтерського обліку. Це сприятиме забезпеченню достовірності показників бухгалтерського обліку та звітності, а також достовірному визначенню собівартості виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), безпосередньо пов’язаних з користуванням Інтернет-мережею.
Description: Канцедал Н. А. Особливості обліку витрат на інтернет у діяльності підприємства // Н. А. Канцедал, А. М. Нікіфорва, В. І. Руденко / «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – С. 57-59.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1209
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Канцедал_тези.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.