Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11674
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ № 3_2021
Authors: Расевич, І. В.
Чугрій, Г. А.
Тригуб, О. В.
Куценко, О. М.
Ляшенко, В. В.
Дудка, К. О.
Поспєлов, С. В.
Поспєлова, Г. Д.
Нечипоренко, Н. І.
Коваленко, Н. П.
Охріменко, В. В.
Марініч, Л. Г.
Антонець, О. А.
Бакалова, А. В.
Грицюк, Н. В.
Білявська, Л. Г.
Білявський, Ю. В.
Діянова, А. О.
Гарбузов, Ю. Є.
Мойсієнко, В. В.
Тимощук, Т. М.
Назарчук, О. П.
Дяков, Т. В.
Чайка, Т. О.
Бараболя, О. В.
Перепадченко, Т. О.
Шаповал, Т. І.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Цьова, Ю. А.
Подлєсний, А. В.
Третякова, Д. М.
Середа, М. С.
Мельник-Шамрай, В. В.
Пасенко, А. В.
Дігтяр, С. В.
Сакун, О. А.
Никифорова, О. О.
Цимбал, І. І.
Кропивка, Ю. Г.
Бомко, В. С.
Побережець, Ю. М.
Яропуд, В. М.
Купчук, І. М.
Березовський, М. Д.
Нарижна, О. Л.
Ващенко, П. А.
Шостя, А. М.
Усенко, С. О.
Кузьменко, Л. М.
Слинько, В. Г.
Кравченко, О. І.
Карбан, Ю. В.
Усенко, С. О.
Васильєва, О. О.
Слинько, В. Г.
Юхно, В. М.
Осадча, Ю. В.
Чижанська, Н. В.
Кузьменко, Л. М.
Поліщук, А. А.
Сухно, Т. В.
Шостя, А. М.
Ващенко, П. А.
Полєва, І. О.
Корх, І. В.
Карунна, Т. І.
Тендітник, В. С.
Кодак, Т. С.
Євстаф’єва, В. О.
Щербакова, Н. С.
Кручиненко, О. В.
Мельничук, В. В.
Михайлютенко, С. М.
Корчан, Л. М.
Долгін, О. С.
Передера, С. Б.
Деркач, І. М.
Мельничук, В. В.
Євстаф’єва, В. О.
Хоменко, А. М.
Сидоренко, І. С.
Горюк, Ю. В.
Сахарова, О. Ю.
Хорольський, А. А.
Прийма, О. Б.
Дмитренко, Н. І.
Кручиненко, О. В.
Киричко, Б. П.
Звенігородська, Т. В.
Киричко, О. Б.
Березовський, А. П.
Трус, О. М.
Прокопенко, Е. В.
Бурлака, О. А.
Горбенко, О. В.
Келемеш, А. О.
Бурлака, А. О.
Антонець, А. В.
Флегантов, Л. О.
Іванов, О. М.
Арендаренко, В. М.
Кошова, О. П.
Бурлака, О. А.
Яхін, С. В.
Падалка, В. В.
Бурлака, А. О.
Keywords: Особливості трансферу технологій сільськогосподарського виробництва України
Визначення ефективності різних інтенсивних агротехнологій для сталого зерновиробництва ячменю ярого в умовах Степу України
Оцінка урожайності та адаптивних характеристик генофонду гречки
Моніторинг хвороб кукурудзи в умовах Полтавського регіону
Вплив строків посіву на продуктивність стоколосу безостого в умовах Лісостепу України
Біологічні особливості розвитку американського білого метелика на ясені звичайному в умовах Житомирської області
Нові селекційні форми сої для кормовиробництва
Оптимізація елементів технології вирощування гібридного жита в умовах Полісся
Вирощування помідорів методами органічного землеробства у приватному секторі в умовах Лісостепу України
Концептуальні напрями регіонального управління сферою поводження з твердими побутовими відходами
Діагностика ризиків та загроз впливу техногенно порушених земель під звалищами твердих побутових відходів на сільськогосподарські угіддя
Вертикальний розподіл 137Cs у ґрунтах свіжого та вологого субору Українського Полісся
Мікробіологічний аспект екологічної біотехнології застосування біопрепарату «Радород» в агросфері
Ефективність використання змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у ранній сухостійний період
Яєчна продуктивність та гематологічні показники курок-несучок під впливом пробіотичної добавки
Термінальні кнури та інші батьківські форми в системі гібридизації
Загальносвітові тенденції розвитку галузі козівництва та основні фактори формування якості козячого молока
Реакція організму курей на зміну висоти розташування кліткової батареї
Наукові основи застосування фітогенних добавок для відгодівлі свиней
Розробка технологічних підходів щодо ведення свинарства при отриманні та дорощуванні приплоду
Біологічна цінність молока корів української чорно-рябої молочної породи із різними генотипами капа-казеїну (CSN3) та сиру кисломолочного
Вплив техногенного забруднення на вміст бенз(а)пірену в силосі
Вплив клатрохелату Феруму(IV) на динаміку біохімічних показників сироватки крові поросят
Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Паразитичні найпростіші
Терапевтична ефективність бактеріофагового препарату «Фагомаст» для лікування субклінічного маститу корів
Особливості анатомічної будови та фізіології копит віслюків
Порівняльна ефективність методів зажиттєвої лабораторної діагностики пасалурозу кролів
Поширення паразитозів шлунково-кишкового каналу кіз у господарствах Полтавської області
Поширення шлунково-кишкових паразитозів у курей
Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій репродуктивної системи у самок дрібних тварин
Аналіз стану виробничого травматизму по регіонах України
Дослідження надійності роботи елементів транспортних систем зернозбиральних комбайнів
Дослідження контрольованого гравітаційного руху зерна у похилому каналі з трьома змінними кутами нахилу
100 тон за годину, а що далі? Порівнюємо та аналізуємо характеристики флагманських моделей високопродуктивних зернозбиральних комбайнів
Issue Date: 24-Sep-2021
Description: Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р). Виходить чотири рази на рік.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11674
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІСНИК_Номер_3_2021.pdf9.69 MBAdobe PDFView/Open
6.pdf627.29 kBAdobe PDFView/Open
7.pdf744.33 kBAdobe PDFView/Open
8.pdf686.3 kBAdobe PDFView/Open
9.pdf864.15 kBAdobe PDFView/Open
10.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
11.pdf786.11 kBAdobe PDFView/Open
12.pdf810.25 kBAdobe PDFView/Open
13.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
14.pdf692.23 kBAdobe PDFView/Open
15.pdf642.41 kBAdobe PDFView/Open
16.pdf633.06 kBAdobe PDFView/Open
17.pdf672.05 kBAdobe PDFView/Open
18.pdf625.8 kBAdobe PDFView/Open
19.pdf608.88 kBAdobe PDFView/Open
20.pdf632.92 kBAdobe PDFView/Open
21.pdf682.51 kBAdobe PDFView/Open
22.pdf713.57 kBAdobe PDFView/Open
23.pdf636.83 kBAdobe PDFView/Open
24.pdf702.1 kBAdobe PDFView/Open
25.pdf599.56 kBAdobe PDFView/Open
26.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
27.pdf683.94 kBAdobe PDFView/Open
28.pdf631.94 kBAdobe PDFView/Open
29.pdf562.97 kBAdobe PDFView/Open
30.pdf641.5 kBAdobe PDFView/Open
31.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
32.pdf630.65 kBAdobe PDFView/Open
33.pdf962.88 kBAdobe PDFView/Open
34.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
1.pdf644.51 kBAdobe PDFView/Open
2.pdf715 kBAdobe PDFView/Open
3.pdf768.53 kBAdobe PDFView/Open
4.pdf699.86 kBAdobe PDFView/Open
5.pdf619.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.