Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11440
Title: Теоретичні засади менеджменту ресурсозбереження
Authors: Лопушинська, Олена В'ячеславівна
Вдовенко, Н. М.
Снітко, Є. О.
Завгородня, Є. Є.
Keywords: менеджмент
ресурси
ощадливе ставлення до ресурсів
класифікація ресурсів
ресурсозбереження
Issue Date: 2021
Description: У статті узагальнено теоретичні погляди й організаційне забезпечення теорії ресурсозбереження. Досліджено категоріальний аппарат ресурсозбереження. Розглянуто ресурси залежно від рівня управління, на якому вони використовуються (операційні, тактичні та стратегічні). Доведено, що визначення поняття «ресурси» можна позиціонуватив межах чотирьох основних підходів: комплексний підхід (запаси, цінності, можливості та джерела їх формування); виробничий підхід (основні елементи виробничого потенціалу); структурний підхід (сукупність матеріальних, фінансових, енергетичних, технічних засобів і робочої сили); майновий підхід (активи, тобто майно в його матеріальній і нематеріальній формах). Представлено власне визначення ресурсів як різних цінностей, які в разі потреби можуть бути використані в процесі створення цінностей вищого порядку (продукт, послуга) з метою задоволення потреб споживачів. Враховуючи різноспрямованість класифікацій та особливості типізації ресурсів, пропонується як основні види ресурсів підприємства визначити такі: природні, матеріальні, нематеріальні, фінансові, людські, інформаційні, часові та структурно-організаційні. Зазначена класифікація запропонована, щоб враховувати особливості та відмінні характеристики видів ресурсів, і водночас більше не переобтяжувати детальний поділ ресурсів, оскільки, наприклад, інтелектуальні ресурси є похідними від трудових і нематеріальних ресурсів, а технічні та технологічні – від матеріальних і нематеріальних ресурсів. Пропонована класифікація, з одного боку, визначає найбільш суттєві види ресурсів і охоплює всю їх різноманітність, з іншого – не обтяжує «зайвими» видами та типами ресурсів, які є похідними від інших ресурсів або від об’єднання декількох видів ресурсів. На основі пропонованої класифікації, зазначені види ресурсів можна визначити як виробничі ресурси. Дані складеної класифікації уможливлюють подальший аналіз виробничих ресурсів і їх впливу на процеси виробництва й ефективність функціонування підприємства. визначені класифікаційні ознаки типізації виробничих ресурсів підприємства. Обґрунтовано, що виробничі ресурси підприємства залежно від їх походження можуть поділятися на різні групи й типи: за натурально-речовою формою залучення, терміновістю залучення, використанням у процесі виробництва, доступністю, характером використання та за іншими характеристиками. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед керівництвом сучасних підприємств, є вибір функцій, методів, принципів, інструментів, за допомогою яких здійснюватиметься управління ресурсозбереженням
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11440
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник 2021-2Зось.pdfЛопушинська О. В., Снітко Є.О., Завгородня Є.Є., Вдовенко Н. М. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 2. С. 28-381.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.