Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11049
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ № 2
Authors: Польовий, В. М.
Ященко, Л. А.
Ровна, Г. Ф.
Короткова, І. В.
Горобець, М. В.
Чайка, Т. О.
Бараболя, О. В.
Ляшенко, В. В.
Доронін, С. М.
Полежак, Є. Ю.
Польовий, А. М.
Божко, Л. Ю.
Барсукова, О. А.
Гангур, В. В.
Кочерга, А. А.
Пипко, О. С.
Лень, О. І.
Лень, О. І.
Тоцький, В. М.
Гангур, В. В.
Єремко, Л. С.
Іванова, І. Є.
Сердюк, М. Є.
Тимощук, Т. М.
Маренич, М. М.
Білявська, Л. Г.
Білявський, Ю. В.
Марініч, Л. Г.
Бараболя, О. В.
Кавалір, Л. В.
Іщенко, В. А.
Єрашова, М. В.
Крамарьов, С. М.
Бандура, Л. П.
Артеменко, С. Ф.
Крамарьов, О. С.
Писаренко, П. В.
Ярчук, І. І.
Мельник, Т. В.
Черних, С. А.
Рожко, І. І.
Дьомін, Д. Г.
Кулик, М. І.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Тараненко, А. О.
Цьова, Ю. А.
Приставський, М. М.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Середа, М. С.
Корчагін, О. П.
Усенко, С. О.
Васильєва, О. О.
Кравченко, О. І.
Шаферівський, Б. С.
Карунна, Т. І.
Желізняк, І. М.
Карбан, Ю. В.
Халак, В. І.
Гутий, Б. В.
Ільченко, М. О.
Смислов, С. Ю.
Шостя, А. М.
Павлова, І. В.
Усенко, О. О.
Мороз, О. Г.
Слинько, В. Г.
Краснощок, О. О.
Літвінов, П. Ю.
Усачова, В. Є.
Мироненко, О. І.
Поліщук, А. А.
Слинько, В. Г.
Волощук, М. В.
Крамаренко, О. С.
Крамаренко, С. С.
Шостя, А. М.
Сябро, А. С.
Ковальчук, І. І.
Краснощок, О. О.
Чухліб, Є. В.
Березницький, В. І.
Безпалий, І. Ф.
Постоєнко, В. О.
Поліщук, А. А.
Кручиненко, О. В.
Михайлютенко, С. М.
Жулінська, О. С.
Прийма, О. Б.
Киричко, О. Б.
Киричко, Б. П.
Тітаренко, О. В.
Сидоренко, В. В.
Люлін, П. В.
Богач, М. В.
Кулинич, С. М.
Дехнич, І. С.
Звенігородська, Т. В.
Касяненко, О. І.
Рисований, В. І.
Стародуб, Є. С.
Нагорна, Л. В.
Локес-Крупка, Т. П.
Канівець, Н. С.
Каришева, Л. П.
Соболєва, О. Д.
Обідний, Я. Р.
Самойленко, Т. В.
Арендаренко, В. М.
Антонець, А. В.
Кошова, О. П.
Іванов, О. М.
Сімонов, К. В.
Костенко, О. М.
Лапенко, Т. Г.
Опара, Н. М.
Дудник, В. В.
Шпилька, М. М.
Дрожчана, О. У.
Дудніков, А. А.
Дудніков, І. А.
Дудник, В. В.
Бурлака, О. А.
Keywords: Винесення та повернення основних елементів живлення з продукцією ячменю (Hordium vulgare L.) на провапнованому дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся
Вплив стимуляторів росту на продуктивність сортів ячменю ярого
Вплив попередників і строків сівби пшениці озимої на зимостійкість та ураженість фітопатогенами
Вплив погодних умов на формування продуктивності конюшини лучної на Правобережжі Лісостепу України
Ефективність мікродобрив за обробки насіння та листкового підживлення посівів пшениці озимої
Вплив системи удобрення та основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів кукурудзи
Формування фонду вітаміну С у плодах черешні під впливом погодних чинників
Сучасний стан насінництва жита озимого в Україні
Порівняльна оцінка ефектів загальної комбінаційної здатності зразків стоколосу безостого методом полікросу та діалельного аналізу за елементами кормової та насіннєвої продуктивності
Вплив застосування регуляторів росту на урожайність та формування елементів продуктивності рослин ячменю ярого в умовах степової зони України
Формування елементів структури врожайності різних сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування
Зміни агрофізичних властивостей чорнозему звичайного за довготривалого землекористування та економічне стимулювання їх відновлення
Технологічні якості та урожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від застосування біологічно активних препаратів
Вплив біометричних показників рослин на врожайність біомаси інтродукованих малопоширених енергетичних культур
Наукові засади формування регіональної адаптивної стратегії управління гідросистемою (на прикладі р. Ворскли в межах Полтавської області)
Удосконалення регулювання евтрофікації водних об’єктів за допомогою біологічних методів
Історичні аспекти та перспективи розвитку козівництва в Україні
Мінливість та асоціативний зв’язок деяких біохімічних показників сироватки крові і фізико-хімічних властивостей м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи
Вплив кормової добавки «Гумілід» на відтворювальну здатність свиноматок
Градація адаптаційних здатностей свиней різних генотипів залежно від технологічних умов
Неінфекційні фактори, що впливають на смертність поросят до відлучення
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників під час вживання різних кормових добавок
Біотехнологічні чинники етології бджіл під час збирання нектару
Порівняння копроовоскопічних методів діагностики В. Н. Трача, МакМастера й Міні-Флотак у разі ураження курей Ascaridia galli та Trichostrongylus tenuis
Динаміка живої маси гусенят за амідостомозу в гусей
Діагностична ефективність удосконаленого способу лабораторної діагностики стронгілятозів органів травлення кіз
Застосування розчину Полтавського бішофіту для профілактики ентероінфекцій та формування колострального імунітету телят
Структурна біорізноманітність паразитоценозів кишкового каналу індиків Східного регіону України
Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій сечового міхура у дрібних тварин
Клініко-епізоотичні особливості перебігу ектопаразитозів у великої рогатої худоби
Дезінвазійні властивості сучасних дезінфікуючих засобів відносно яєць нематод Trichostrongylus tenuis
Епізоотична ситуація щодо гельмінтозів водоплавної птиці в господарствах Сумської області
Рентгенологічне дослідження собаки за наявності розширеного стравоходу (клінічний випадок)
Про ударну взаємодію падаючого зерна пшениці на жорстку бетонну основу силосу
Теоретично-імовірнісний підхід до оцінки рівня травмування зерна при транспортуванні
Методика статистичного аналізу, короткострокового прогнозування травматизму та шляхів його профілактики в агроінженерії
Способи відновлення деталей сільськогосподарських машин
Issue Date: 25-Jun-2021
Description: Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р). Виходить чотири рази на рік.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11049
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_2_2021.pdf6.51 MBAdobe PDFView/Open
22.pdf386.68 kBAdobe PDFView/Open
23.pdf400.62 kBAdobe PDFView/Open
24.pdf474.6 kBAdobe PDFView/Open
25.pdf532.19 kBAdobe PDFView/Open
26.pdf428.76 kBAdobe PDFView/Open
27.pdf364.84 kBAdobe PDFView/Open
28.pdf416.78 kBAdobe PDFView/Open
29.pdf437.87 kBAdobe PDFView/Open
30.pdf408.51 kBAdobe PDFView/Open
31.pdf361.36 kBAdobe PDFView/Open
32.pdf460.5 kBAdobe PDFView/Open
33.pdf369.68 kBAdobe PDFView/Open
34.pdf397.17 kBAdobe PDFView/Open
35.pdf351.62 kBAdobe PDFView/Open
36.pdf402.44 kBAdobe PDFView/Open
37.pdf335.25 kBAdobe PDFView/Open
1.pdf430.82 kBAdobe PDFView/Open
2.pdf490.6 kBAdobe PDFView/Open
3.pdf389.53 kBAdobe PDFView/Open
4.pdf460.08 kBAdobe PDFView/Open
5.pdf382.21 kBAdobe PDFView/Open
6.pdf404.53 kBAdobe PDFView/Open
7.pdf410.59 kBAdobe PDFView/Open
8.pdf439.03 kBAdobe PDFView/Open
9.pdf392.56 kBAdobe PDFView/Open
10.pdf373.14 kBAdobe PDFView/Open
11.pdf399.34 kBAdobe PDFView/Open
12.pdf493.61 kBAdobe PDFView/Open
13.pdf407.12 kBAdobe PDFView/Open
14.pdf752.77 kBAdobe PDFView/Open
15.pdf623.79 kBAdobe PDFView/Open
16.pdf572.14 kBAdobe PDFView/Open
17.pdf375.29 kBAdobe PDFView/Open
18.pdf385.86 kBAdobe PDFView/Open
19.pdf574.11 kBAdobe PDFView/Open
20.pdf395.49 kBAdobe PDFView/Open
21.pdf710.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.