Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10530
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №1_2021
Authors: Назаренко, М. М.
Пилипченко, А. В.
Пісковий, М. Б.
Господаренко, Г. М.
Мартинюк, А. Т.
Бойко, В. П.
Шепілова, Т. П.
Петренко, Д. І.
Лещенко, С. М.
Скриннік, І. О.
Артеменко, Д. Ю.
Антонець, М. О.
Антонець, О. А.
Міленко, О. Г.
Суховієнко, А. А.
Ворвихвіст, М. С.
Чугрій, Г. А.
Вінюков, О. О.
Шакалій, С. М.
Баган, А. В.
Юрченко, С. О.
Четверик, О. О.
Поспєлова, Г. Д.
Коваленко, Н. П.
Нечипоренко, Н. І.
Степаненко, Р. О.
Шерстюк, О. Л.
Писаренко, П. В.
Матюха, В. Л.
Писаренко, П. П.
Антоненко, Я. В.
Марініч, Л. Г.
Бараболя, О. В.
Кавалір, Л. В.
Жемела, Г. П.
Бараболя, О. В.
Ляшенко, В. В.
Ляшенко, Є. С.
Подоляк, В. А.
Горобець, М. В.
Писаренко, П. В.
Чайка, Т. О.
Міщенко, О. В.
Крикунова, В. Ю.
Гангур, В. В.
Космінський, О. О.
Міщенко, О. В.
Гангур, В. В.
Котляр, Я. О.
Гангур, В. В.
Лень, О. І.
Гангур, М. В.
Білявська, Л. Г.
Білявський, Ю. В.
Діянова, А. О.
Мирний, М. В.
Польовий, А. М.
Божко, Л. Ю.
Барсукова, О. А.
Толмачова, А. В.
Єремко, Л. С.
Швець, А. Ю.
Кобилинський, І. В.
Саєнко, В. О.
Поспєлов, С. В.
Опара, М. М.
Панченко, К. С.
Здор, В. М.
Солоп, В. Я.
Гаращук, О. В.
Куценко, В. І.
Білик, О. М.
Головач, Л. М.
Кочерга, В. Я.
Харченко, Л. Я.
Поспєлова, Г. Д.
Жигайло, О. Л.
Вольвач, О. В.
Толмачова, А. В.
Костюкєвич, Т. К.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Середа, М. С.
Погосян, А. А.
Писаренко, П. В.
Самойлік, М. С.
Диченко, О. Ю.
Цьова, Ю. А.
Безсонова, В. О.
Лісконог, К. М.
Гловин, Н. М.
Павлів, О. В.
Борщ, О. О.
Борщ, О. В.
Кропивка, Ю. Г.
Бомко, В. С.
Бабенко, С. П.
Тітаренко, О. В.
Похилець, К. С.
Карасенко, А. Ю.
Михайлютенко, С. М.
Замазій, А. А.
Дехнич, І. С.
Завілій, М. Ф.
Ракітіна, А. І.
Духницький, В. Б.
Деркач, І. М.
Деркач, С. С.
Лозовий, В. М.
Коструб, В. В.
Лоза, Ю. В.
Фрицький, І. О.
Плутенко, М. О.
Стародуб, Є. С.
Бердник, В. П.
Ракітіна, А. І.
Завалій, М. Ф.
Кулинич, С. М.
Oмельченко, Г. О.
Aвраменко, Н. О.
Боднар, А. О.
Локес-Крупка, Т. П.
Цвіліховський, М. І.
Канівець, Н. С.
Каришева, Л. П.
Бурда, Т. Л.
Замазій, А. А.
Симон, В. С.
Карпенко, Я. С.
Богословська, А. І.
Бурлака, О. А.
Горбенко, О. В.
Келемеш, А. О.
Арендаренко, В. М.
Самойленко, Т. В.
Іванов, О. М.
Keywords: Мутагенна депресія пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у разі дії гамма-променів
Економічна та еколого-енергетична ефективність вирощування конопель посівних за технологіями органічного землеробства
Продуктивність польової сівозміни у разі калійдефіцитної системи удобрення
Ефективність застосування добрив на посівах сої в умовах Північного Степу України
Вплив екологічних чинників на сортову реакцію лілій
Тестування програм збалансованого живлення пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження зони Степу України з метою стабілізації врожайності зернової групи у Східному регіоні
Вплив попередників на урожайність та якість зерна нових сортів пшениці озимої твердої
Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої
Ефективність бакових сумішей пестицидів проти шкідників та хвороб у технології вирощування пшениці озимої в Північному Степу України
Вплив сортових особливостей селекційних зразків стоколосу безостого на довговічність і урожайність травостою
Формування продуктивності зерна гібридами кукурудзи залежно від норми висіву
Вплив регуляторів росту рослин на онтогенез сортів ячменю ярого
Вплив мінеральних добрив на вміст поживних речовин у ґрунті та урожайність гібридів соняшнику різних груп стиглості
Вплив попередників на водоспоживання та продуктивність пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу України
Вплив мінімалізації обробітку ґрунту на вологозабезпечення та продуктивність ячменю ярого в зоні Лівобережного Лісостепу України
Сорти сої для Степу та Лісостепу України
Агроекологічна оцінка продуктивності зрошуваних томатів в умовах потепління
Оптимізація поживного режиму – фактор підвищення продуктивності посівів чини посівної (Lathirus sativus L.)
Посівні якості насіння лікарських рослин залежно від їх стратифікації
Домінанти та механізми подолання екологічних ризиків щодо забезпечення сталого розвитку
Біорізноманіття диких видів рослин Полтавщини як джерело цінного генетичного матеріалу для селекції
Вплив змін клімату на урожайність соняшника в Північному Степу України: аналіз і прогноз
Медико-біологічна та токсикологічна оцінка використання біопрепаратів у землеробстві
Дослідження фунгіцидних властивостей мінералізованої пластової води на посівах проса
Еколого-агрохімічна оцінка придатності ґрунтів сільськогосподарського підприємства для вирощування органічної продукції
Екстер’єрні особливості первісток Українських чорно- та червоно-рябої молочних порід і їхніх помісей зі швіцькою та монбельярдською породами
Продуктивність корів і обмін цинку, мангану та кобальту у другі 100 днів лактації у разі використання їх змішанолігандних комплексів
Діагностика, лікування та профілактика парвовірусного ентериту собак в умовах клініки «Ветеринарний VIP-сервіс» міста Полтави
Порівняльна ефективність сучасних способів копроовоскопічної діагностики за нематодозів травного каналу гусей
Діагностична сонографія при абдомінальній хірургії у тварин
Білковий спектр сироватки крові поросят за впливу препаратів Феруму
Терапевтична ефективність сучасних антигельмінтиків за трихостронгільозу гусей
Клінічний стан та показники крові корів, хворих на прихований мастит, до та після застосування розчину полтавського бішофіту
Аналіз хірургічної патології в умовах ветеринарної клініки «Асті», місто Київ
Результати інструментальних досліджень стану щитоподібної залози в собак за наявності гіпотиреозу на тлі ожиріння
Вміст макроелементів та активність ферментів крові свиноматок різної супоросності
Дослідження надійності елементів гідросистеми зернозбиральних комбайнів
Дослідження руху зернового матеріалу по лоткам гравітаційної установки
Issue Date: 26-Mar-2021
Description: Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р). Виходить чотири рази на рік.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10530
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_1_2021.pdf8.5 MBAdobe PDFView/Open
36.pdf951.11 kBAdobe PDFView/Open
37.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
38.pdf984.66 kBAdobe PDFView/Open
1.pdf963.34 kBAdobe PDFView/Open
2.pdf941.34 kBAdobe PDFView/Open
3.pdf976.19 kBAdobe PDFView/Open
4.pdf929.31 kBAdobe PDFView/Open
5.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
6.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
7.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
8.pdf961.59 kBAdobe PDFView/Open
9.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
10.pdf952.05 kBAdobe PDFView/Open
11.pdf984.35 kBAdobe PDFView/Open
12.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
13.pdf962.08 kBAdobe PDFView/Open
14.pdf930.97 kBAdobe PDFView/Open
15.pdf951.41 kBAdobe PDFView/Open
16.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
17.pdf976.03 kBAdobe PDFView/Open
18.pdf981.67 kBAdobe PDFView/Open
19.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
20.pdf990.17 kBAdobe PDFView/Open
21.pdf957.78 kBAdobe PDFView/Open
22.pdf976.26 kBAdobe PDFView/Open
23.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
24.pdf986.01 kBAdobe PDFView/Open
25.pdf940.91 kBAdobe PDFView/Open
26.pdf999.4 kBAdobe PDFView/Open
27.pdf980.01 kBAdobe PDFView/Open
28.pdf976.12 kBAdobe PDFView/Open
29.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
30.pdf991.69 kBAdobe PDFView/Open
31.pdf930.83 kBAdobe PDFView/Open
32.pdf929.08 kBAdobe PDFView/Open
33.pdf968.55 kBAdobe PDFView/Open
34.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
35.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.