Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10440
Title: СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА РІВНІ УТВОРЕННЯ БЕЗАФІКСНО-ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Authors: Воловик, Лариса Борисівна
Keywords: Ключові слова: мікромодель; основа; похідна основа; словотвірна мо- дель; словотвірна основа; словотвірне значення; словотвірний потенціал; сло- вотворення; термін.
Issue Date: 2019
Description: У статті проаналізовано утворення безафіксно-похідних іменників від твір- них основ префіксальних дієслів шляхом субстантивації основ інфінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ претерита префіксальних дієслів. Особливістю ар- хітектоніки твірних основ префіксальних сильних і слабких дієслів є наявність у словотвірних рядах віддієслівних безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом субстантивації основ інфінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ прете- рита префіксальних сильних дієслів, суфіксальних іменників, складних іменників. Твірні основи дієслова реалізують дериваційні можливості за словотвірними моде- лями, характерними для німецької мови. Досліджено утворення безафіксно-похідних іменників від твірних основ префіксальних дієслів шляхом субстантивації основ ін- фінітива, конверсії основ інфінітива, конверсії основ претерита префіксальних дієслів.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10440
Appears in Collections:052 «Політологія»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11427-5338-PB.pdf637.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.