Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/102
Title: Аналіз господарської діяльності
Other Titles: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю
Authors: Єгорова, Олена Володимирівна
Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна
Литвин, Олександр Юрійович
Keywords: Аналіз господарської діяльності, аграрні підприємства
Issue Date: 24-Feb-2016
Publisher: Редакційно-видавничий відділ ПДАА
Abstract: В посібнику висвітлено теоретико-методологічні та організаційні аспекти аналізу господарської діяльності підприємств. Матеріал викладений з урахуванням специфіки аграрного профілю діяльності. Аналітичний процес розглядається системно і комплексно, посібник включає розділи «Теоретичні засади аналізу господарської діяльності», «Аналіз наявності та використання ресурсного потенціалу підприємства», «Аналіз виробництва та реалізації продукції, результатів господарської діяльності підприємства». Посібник розрахований, у першу чергу, на здобувачів вищої освіти з напряму підготовки «Облік і оподаткування» ВНЗів аграрного профілю, також може бути використаний здобувачами з інших спеціальностей галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та напряму підготовки 051 «Економіка».
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/102
ISBN: 978-966-2989-42-7
Appears in Collections:Підручники і посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єгорова_АГД_посібник.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open
Єгорова_обкладинка.pdf19.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.