Browsing by Author Зось-Кіор, Микола Валерійович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-031. Zos-Kior M., Markina I. Environmental Efficiency of Land Resources Management as the Basis of Sustainable Development GLOBAL ACADEMICS. International Journal of Advance Researches. # 1 (7) March, 2020. Р. 62-76. https://www.i-journal.org/upload/7.pdfЗось-Кіор, Микола Валерійович
2020-011. Zos-Kior М., Markov R., Sevryukov V. Land resources management in the context of strengthening food security of Ukraine. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 268-274.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-012. Zos-Kior М., Ovcharenko Ie, Arbuzova T. Sustainable development, decentralization and harmonization in the land management of agrarian sector. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 14-25.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-034. Zos-Kior М. The impact of migration processes on the management of socio-economic development and self-organization of the individual.Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. Випуск 1. С. 4-9.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-035. Зось–Кіор М. В., Калюжний С. О. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 23–27.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-026. Зось-Кіор М. В., Семенюта М. В.Система оцінки персоналу підприємства в конкурентних умовах ведення бізнесу. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7648. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.7Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-04Актуальні аспекти оцінки персоналу органзації Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» – Полтава, 2020. С. 100-104.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-12Аналіз міжнародного досвіду «зеленої» економіки: збереження ресурсів, переробка відходів, циркулярна економіка «Зелена економіка» – необхідна умова сталого розвитку національної економіки України: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. Херсон: ВД «Гальветика», 2020. С. 5-20.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2019Діагностика економічної безпекипідприємства в умовах динамічного бізнес -середовища ( наматеріалах ТОВ "Агрофірма Довженка" Шишацького району)Зось-Кіор, Микола Валерійович; Павлик, Руслан Вікторович
2020-05Зось-Кіор М. В., Мірошниченко О. О.Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб'єктів підприємницької діяльності. Агросвіт. 2020. № 5. С. 3–10.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-05Зось-Кіор М. В., Овчаренко Є. І., Савченко О. А. Планування особистої роботи менеджера в системі тайм–менеджменту Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей VІІ-ї Всеукра-їнської науково-практичної конференції 20-22 травня 2020 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. Компʼютерний дизайн О. Буганов. – Миколаїв , 2020.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-05Зось-Кіор М. В., Овчаренко Є. І., Іщенко М. В. Управління потенціалом підприємства у рамках формування енергоефективних та енергонезалежних сільських територій Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 20 травн. 2020). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С. 161-163.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-04Зось-Кіор М.В., Дячков Д.В., Ковтунов О.В. Сучасні аспекти самоконтролю в тайм-менеджменті. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць / за ред. І. А. Маркіної. Полтава : ТОВ «Сімон», 2020. С. 75-77.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-05Зось-Кіор М.В., Рудик В., Артеменко Г. Реалізація функції контролю в управлінні еколого-економічним розвитком підприємства. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 12 травня 2020 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС, 2020. С. 45-46.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-02Зось–Кіор М. В., Калюжний С. О. Ієрархія факторів формування конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020. С. 60–62.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-02Зось–Кіор М. В., Мірошниченко О. О. Механізм формування інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020. С. 63–65.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-02Зось–Кіор М. В., Семенюта М. В. Оцінка персоналу суб’єкта підприємницької діяльності. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020. С. 65–67.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-05Зось−Кіор М. В. Корпоративний тайм-менеджмент: питання оцінки персоналу. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. Харків : ХНУВС, 2020. Ч. 2. С. 310-313.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-02Зось−Кіор М. В., Жмурко І. О. Організаційно-економічний механізм формування стратегічного плану суб’єкта підприємницької діяльності. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020. С. 57–60.Зось-Кіор, Микола Валерійович
2020-04Зось−Кіор М. В., Ільїн В.Ю., Жмурко І. О. Управління стратегією підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. №40. С. 193-197.Зось-Кіор, Микола Валерійович